Sta Op Voor Ouderen Oosterhout

 

Welkom op onze website

 


Stichting SOVOO: Sta Op Voor Ouderen Oosterhout

Onstaan als actiegroep:

Sinds eind 2018 ontstond er onrust onder de bewoners van de aanleunwoningen van de Doelen. De belangrijkste aanleiding hiervoor was het verhogen van de prijs van diverse diensten door de Volkaert: de warme maaltijden werden verhoogd van € 8,50 naar € 12,50, de koffie en thee van € 0,- naar € 1,- en voor activiteiten die in de zaal georganiseerd werden door de Volkaert moest € 6,00 betaald worden. Voor een aantal ouderen bleek dit te duur te zijn, waardoor zij zich terugtrokken en in een sociaal isolement belandden. 

Wij hebben "als kinderen van de bewoners" direct een actiegroep opgestart en ons ingezet om deze mensen te helpen. Dat is uiteindelijk een burgerinitiatief geworden genaamd "SAMEN AAN TAFEL". 

Ons eerste activiteit:

Samen aan tafel was onze eerste activiteit en kreeg de hoogste prioriteit.
Op 17 Juni 2019 werd de eerste maaltijd geserveerd aan de bewoners van de aanleunwoningen. We werden hierbij geholpen door onze wethouder Clemens Piena, en Nicolay van Duuren (eigenaar van Eeterij D'n Bal), die ons geweldig hebben geholpen met het mogelijk maken van de maaltijdvoorziening. 

Ons volgende activiteiten:

Samen met diverse partijen zijn we druk bezig om ook op andere locaties iets te kunnen betekenen voor de ouderen zoals Samen aan tafel en misschien zelfs nog meer.
Meer informatie hierover wordt op deze site geplaatst zodra de afspraken rond zijn.

Onze Doelstelling:

Onze doelstelling is: Het welzijn van de ouderen verbeteren. Dit betreft met name de ouderen in de Doelen, maar we willen dit op termijn ook graag uitbreiden naar de overige ouderen in Oosterhout. 

Wie is (zijn) onze doelgroep:

Bij “Samen aan Tafel” zijn dit ouderen die nog zelfstandig wonen, maar niet meer zelf hun warme maaltijden kunnen of willen bereiden en hierdoor lichamelijk achteruit gaan en in een isolement dreigen te raken.