Sta Op Voor Ouderen Oosterhout

 

Stichting en samenwerking

 


Door de verkoop van de aanleunwoningen van “Zorginstelling Volckaert” aan woningbouwstichting “Thuisvester” werden de bewoners van de aanleunwoningen van “Volckaert”, huurder van “Thuisvester”. Daardoor viel de geborgenheid voor de bewoners weg.

Tussen de behoefte van de bewoners en wat de gemeente (WMO) en "Thuisvester" kunnen bieden zit een groot grijs gebied. Stichting SOVOO zet zich daarom in om het grijze gebied te verkleinen.

De stichting is opgericht op: 24-12-2019 onder de naam:


Naam

Stichting SOVOO
(Sta Op Voor Ouderen Oosterhout)

www.sovoo.nl

Info@sovoo.nl

Correspondentieadres

Torenplein 39
4901-EC, Oosterhout

06-52655612


Bankrekening

REGIOBANK

Rekeningnummer

NL37 RBRB 0787 6946 57

Tenaamstelling is

STICHTING SOVOO
TORENPLEIN 39
4901-EC OOSTERHOUT

kvknr
76745511Samenwerking met externe partijen

Onze Stichting draait geheel kosteloos samen met onze vrijwilligers voor onze ouderen en zijn daarom geheel afhankelijk van de giften van instanties die ons een warm hart toedragen.
De hieronder staande bedrijven en/of instanties zijn u al voorgegaan.


Ons team

Hennie van Werven

Hennie van Werven

Positie Voorzitter

Sinds de oprichting van SOVOO treed Hennie van Werven als eerste contactpersoon voor alle bewoners van de aanleunwoningen van De Doelen, en heeft als eerste alle contacten met nieuwe eters. Haar telefoonnummer is 06-2463170. Haar Emailadres is voorzitter@sovoo.nl

Adriaan van Beek

Adriaan van Beek

Positie Penningmeester

Is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en helpt tevens ook mee als vrijwilliger voor Samen aan Tafel, en als contactpersson voor Thuisverster

Helma Wouters

Helma Wouters

Positie Secretaris

Is verantwoordelijk voor algemene zaken voor het bestuur, en is ook 2e contactpersoon voor alle bewoners van de aanleunwoningen van De Doelen, en is ook vrijwilliger voor Samen aan Tafel. Haar telefoonnummer is 06-5265612. Haar Emailadres is info@sovoo.nl.

Dorien Korthout

Dorien Korthout

Positie Bestuurslid

Over Ondersteunt de stichting met diverse taken zoals Eten uitserveren, Koffie rondbrengen, Luisterend oor zijn voor de bewoners en daarop anticiperen.

Noor van Beek

Noor van Beek

Positie Bestuurslid

Ondersteunt ook de vrijwilligers met uitserveren voor Samen aan Tafel, en diverse andere activiteiten zoals koffie schenken

Monique Brouwers

Monique Brouwers

Positie Bestuurslid

Ondersteunt ook de vrijwilligers voor Samen aan Tafel, en diverse andere activiteiten zoals koffie schenken


Dankzij de bereidwilligheid en sociale betrokkenheid van  eigenaar (Nicolay van Duuren), van "Eeterij d’n Bal" zijn we in staat, om tegen een schappelijke prijs een gezonde en lekkere warme maaltijd te serveren aan onze bewoners. 
Zoals Nicolay z'n eigen spreuk: GOEDE VOEDING IS VAN LEVENSBELANG, MAAR GEZELLIGHEID OOK!Sinds ons ontstaan als actiegroep en later als stichting hebben wij geprobeerd om instanties te zoeken die ons zouden kunnen ondersteunen. We hebben die gevonden in o.a. Het Senioren Collectief Oosterhout (zorgt voor de dagbesteding en spoort de bewoners aan daarna gezellig bij ons een hapje te eten en wat na te kletsen).Al snel kwamen we erachter dat er geld moest komen om een stichting op te richten.
We vonden gehoor bij “Ledenvereniging Thebe-extra”, die geld beschikbaar stelt vanuit het stimuleringsfonds voor "burgerinitiatieven".Op verzoek van SOVOO heeft Wethouder Piena (gemeente Oosterhout) tussen diverse partijen bemiddeld om e.e.a. te bewerkstelligen.  
Gezamenlijk zijn we overeengekomen, dat wij de recreatiezaal (eigendom van de "Volkaert") belangeloos mogen gebruiken om o.a. de maaltijden te serveren. 

 

"Oosterhout Voor Elkaar" (een initiatief van NL voor elkaar) steunt ons in het vinden van vrijwilligers, die ons helpen om 7 dagen per week de warme maaltijden uit te serveren, tafels te dekken en af te ruimen. Sommige bewoners die slecht ter been zijn of dementerend, worden thuis opgehaald en na het eten weer teruggebracht naar hun woning.

Sinds enige tijd zien we ook dat er ouderen, die niet woonachtig zijn in de Doelen, naar de Doelen komen voor de warme maaltijden. Sommige komen met eigen vervoer (scootmobiel) maar er zijn ook ouderen die zich tegen een kleine vergoeding laten halen en brengen door het "Automaatje Oosterhout" , een initiatief van de ANWB.